گزارش از جنایات رضاخان در لرستان؛

تاریخ شاهد کشتار مردم و سران ایلات لرستان به دست فرماندهان و قشون رضاخان است؛ فاجعه خونینی که توسط منابع مختلف روایت شده است.

طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست که یازدهم آذر با ۱۹ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و سپس به کمیسیون کشاورزی پارلمان ارجاع شده بود، طبق پیش‌بینی تسنیم، با مخالفت این کمیسیون مواجه شد.

گزارشی از وضعیت خرید و فروش کلیه؛

امروز افراد زیادی هستند که برای رفع مشکلات مالی اقدام به فروش آخرین مطاع مانده در بساط شان می کنند و با فروش یک عضو بدن می خواهند تا حدودی مشکلات مالی خود را برطرف کنند.