گزارشی از آنچه در ارسباران می گذرد؛

برخی اهالی بومی منطقه ارسباران گزارش داده اند که درختان قطع شده مربوط به جنگل ها نبوده بلکه هجوم کارخانجات چوب به باغات مردم و اغوای آنها جهت فروش است که گویا سود خوبی برای هر دو طرف دارد.

گزارش از حاشیه‌های بازار مسکن؛

طی ماه های گذشته بی برنامگی و عدم نظارت در حوزه مسکن مشکلات زیادی برای خریداران مسکن و مستاجران به وجود آورد به طوری که قیمت مسکن در جایی با افزایش ۱۰۰ درصدی مواجه شد.

به ریاست قاضی صلواتی صورت گرفت؛

جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده دومان توکان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی، به صورت علنی برگزار شد.