تبعات تأخیر انتخاب استانداران؛

با گذشت حدود دو ماه از خداحافظی برخی از استانداران با استانداری‌ها، همچنان اداره امور برخی از استان‌ها برعهده سرپرست بوده و با خلأ حضور استاندار مواجه هستند.

در پایتخت اقتصادی کشور چه می گذرد؟

بیش از ۱۰۰ هزار دانش آموز هرمزگانی در ۴۰۰۰ کلاس درس تخریبی و ناامن در حال تحصیل هستند که هر لحظه احتمال آوار شدن سقف و دیوارهای این سازه های مستهلک آموزشی می رود.