شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶ به‌میزان ۳۰.۶ درصد افزایش یافته است.

نماینده مردم بروجرد:

نماینده مردم بروجرد گفت: این انقلاب حاصل رنج امام و خون شهدا است و دشمنان فراوانی، در راس همه آمریکا به دنبال زمین زدن این انقلاب و این ملت بزرگ هستند و این مردم که با وجود تمام مشکلات پای انقلاب ایستاده اند.

کارگردان سریال در حال ساخت حضرت موسی:

کارگردان برجسته سینما می‌گوید نهادهای دولتی و نیز نهادهای فرهنگی که بودجه های کلانی در اختیار دارند در زمینه ساخت فیلم‌های مرتبط با فتنه ۸۸ اهمال کرده‌اند.

مشروح سومین جلسه محاکمه علنی "عمارت ساز"

سومین جلسه رسیدگی به اتهام علی اکبرعمارت ساز فرزند محمد معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان امروز در شعبه ۴ دادگاه رسیدگی به این موضوع با ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

خدمتی که«۹ دی»به اقتصاد کشور کرد؛

حماسه ۹ دی در تقویم سیاسی ایران ثبت شده است و فراموش نخواهد شد چراکه دستاوردهای زیادی برای داخل و خارج از کشور به همراه داشت و قطعاً تقویت اقتصاد کشور می ‌تواند مهمترین دستاورد آن باشد.

رئیس امور اداری اداره کل استان تهران:

رئیس امور اداری اداره کل استان تهران گفت: شهرستان استان تهران با ۵۰ هزار پرسنل رسمی و غیر رسمی با دانش آموز یک میلیارد است و با توجه تراکم بالا دانش آموز جهت تامین معلم با مشکل روبر هستیم.