حاجی دلیگانی با اشاره به لابی گری "فریدون" برای انتصابات بانکی:

حاجی دلیگانی گفت: در حال جمع آوری اطلاعات در خصوص این اعمال فشارها هستیم و اگر برای ما محرز شود که تغییراتی در بانک ها با اعمال فشار و نفوذ صورت گرفته به شدت با آنها برخورد می کنیم و با کسی رودربایستی نداریم.

در آستانه پانزدهمین سالگرد وقوع زلزله بم؛

نیکزادی پناه گفت:اتفاقی که رخ داده است و هنوز هم در مناطقی که زلزله زده به وجود می آید مشاهده میکنیم و دولت نیز به آن خیلی توجه نمی کند این است که با وجود آنکه زمینه بازسازی و ترمیم خرابی ها را برای مردم فراهم می شود؛ اما مردم را بازتوان نشده اند.