گزارش از انفعال دیپلماسی ایرانی؛

دیپلماسی ایرانی در دوره مدیریت محمد جواد ظریف با انفعال جدی روبرو شده است تا حدی این انفعال ادامه یافته که کشورهای مختلف اروپایی علیه دیپلمات های ایرانی اقدام می کنند و وزارت خارجه تنها ناظر چنین امری است.

بندر چابهار با برخورداری از شرایط منحصر به فرد، منظومه ای از فرصت های ناب و تکرار نشدنی را برای سرمایه گذاران پدید آورده است.

معاون وزیر نفت اعلام کرد:

یکی از چالش‌های زمان تحریم، نقل و انتقال پول نفت و گاز صادراتی است؛ فرآیندی که به دلیل تحریم بانک‌های ایران در برخی مواقع ناممکن می‌شود یا شاید مشتریان نتوانند با ارز قید شده در قرارداد، پول نفت یا گاز ایران را پرداخت کنند؛ موضوعی که به گفته معاون وزیر نفت درحال پیگیری است.

رد یک‌فوریت طرح «شفافیت آرای نمایندگان» موجی از واکنش‌های مردم و چهره‌های مختلف را برانگیخت. یکی از این واکنش‌ها درخواست برخی از نمایندگان برای انتشار داوطلبانه و سیستمی آرا خود بود که در نهایت هیئت‌رئیسه مجلس با آن مخالفت کرد.