روایت مهدی پور از دیدار دانشجویان با رئیس رسانه ملی:

دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: در دیداری که با رئیس رسانه ملی داشتیم آقای علی عسگری وعده داد تا ۲۲ بهمن ۲۰ نفر بازنشسته باقی مانده از سازمان صداوسیما می‌روند.

امروز در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۳ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان معامله شد.

رئیس جمهور در دیدار مردمی شهرستان شاهرود:

رئیس جمهور با بیان اینکه آمریکا به هیچ یک از اهداف خود جهت تجزیه ایران دست نیافته است،گفت: ملت غیور و بزرگی که شما هستید هیچ گاه در برابر ظلم سر فرو نخواهید آورد.