رئیس سابق شورای شهر تهران:

رئیس سابق شورای شهر تهران گفت: شهرداری تهران نیازمند حضور مدیری جهادی اهل تلاش و کار و دویدن است ، بی شک مدیری اشرافی نمی تواند شهردار خوبی برای پایتخت جمهوری اسلامی ایران باشد.

خطایی که به مذاق ادارات دولتی خوش آمده؛

بنا به اعلام مسئولان شرکت توزیع برق هرمزگان صدور قبض های نجومی ناشی از خطای ماموران کنتور خوان است البته این خطا به مذاق ادارات چندان ناخوش هم نمی آید و در صورت پرداخت قبض پولی هنگفت به حساب سازمان واریز می شود.