اما و اگرهای بازگشت کارت سوخت؛

اعضای کمیسیون انرژی مجلس ضمن اشاره به اینکه تا پایان سال قیمت بنزین افزایش نخواهد یافت، تاکید کردند: احیای مجدد کارت سوخت در حال حاضر صرفاً برای ساماندهی و مدیریت مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق فرآورده‌ای نفتی می باشد.