انحصار وراثت چیست؟

درلغت به معنی آنست که محدودبودن افراد واشخاص احصاشده جهت ارث بردن و درمفهوم حقوقی آن عبارت است ازتصدیق حصروراثت ویعنی پس ازطرح دعوایی دردادگاه ورثه واشخاصی که می توانند ازماترک ودارایی متوفی سهم داشته باشند به صورت احصایی تصدیق می شوندوبه عبارت دیگروراث متوفی ازدادگاه تقاضای صدورتصدیق به منحصر بودن وراث به عددواشخاص معین […]

درلغت به معنی آنست که محدودبودن افراد واشخاص احصاشده جهت ارث بردن و درمفهوم حقوقی آن عبارت است ازتصدیق حصروراثت ویعنی پس ازطرح دعوایی دردادگاه ورثه واشخاصی که می توانند ازماترک ودارایی متوفی سهم داشته باشند به صورت احصایی تصدیق می شوندوبه عبارت دیگروراث متوفی ازدادگاه تقاضای صدورتصدیق به منحصر
بودن وراث به عددواشخاص معین ومعلوم می نمایند.که به رآی صادره در اصطلاح گواهی انحصاروراثت گفته می شود.

مدارک لازم برای گواهی انحصار وراثت

۱- گواهی فوت
۲- شناسنامه متوفی
۳- کارت ملی متوفی
۴- شناسنامه وراث
۵- کارت ملی وراث
۶- استشهادیه (تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی به اضافه گواهی امضا توسط سردفتر)
۷- اظهارنامه مالیات بر ارث
۸- وصیت نامه (در صورت وجود)

مراحل اخذ گواهی انحصار وراثت ومرجع صالح به رسیدگی

۱- پس از تکمیل مدارک فوق، مراجعه به شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی و ثبت درخواست صدور گواهی انحصار وراثت توسط یکی از ورثه به طرفیت سایر وراث.
۲- مراتب این دادخواست در روزنامه آگهی شده و پس از طی تشریفات گواهی لازم صادر می شود.

مرجع صالح برای صدور گواهی انحصار وراثت شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی می باشد.
نکاتی که دراین باره بایدتوجه داشت
اینکه:
اول؛ اختلاف بین وراث در نحوه تقسیم ماترک، تأثیری در صدور گواهی انحصار وراثت ندارد.زیرا دراین مرحله تنهااشخاص واجدشرایط قانونی به عنوان وارث متوفی گواهی(تصدیق)می گردند

دوم؛ حتی یکی از وراث هم می تواند درخواست گواهی انحصار بدهد و در صورتی که مدارک سایرین را دراختیارنداشته باشد، چنانچه گفته شدبه درخواست او از مراجع ذیصلاح استعلام می شود.

سوم؛ در صورتی که متقاضی یا متقاضیان صدور گواهی انحصار وراثت به عمد نام یک یا چند وارث را اعلام ننمایند و مرجع رسیدگی متوجه امر نشده و گواهی بدون ذکر نام وراث غائب صادر شود، مطابق ماده ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹ کلاهبرداری محسوب و مشمول مجازات آن جرم است.
مرتضی تقوی وکیل پایه یک دادگستری ومشاورحقوقی

جهت ارتباط مستقیم با شماره زیر تماس بگیرید:

۰۹۱۲۱۳۵۲۹۰۳

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *