حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید: هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. 27 ربيع ثاني 1443 Thursday, 2 December , 2021 تعداد دیدگاهها : 260×

سر خط اخبار

حجت‌الاسلام محمودی: تولید محتوای فاخر بومی رسالت نخبگان در فضای مجازی است امیرعبداللهیان: هدایت سکان فضای مجازی را به بیگانگان نسپاریم سپاه نیرومند ما یکبار دیگر قدرت و اقتدار نظام اسلامی را به رخ جهانیان کشید وضعیت فعلی ایستگاه راه آهن قرچک در شأن مردم نیست دستگاه‌های استانی برای توسعه اشتغال و رونق تولید در شهرک صنعتی قرچک بیشتر تلاش کنند گشت و پایش پسماندسوزی در قرچک فرماندار قرچک: ارتقای درجه فرماندهی انتظامی قرچک در دست پیگیری است اصلاح ساختار بانک ها تاثیر بالقوه ای در نشکلات اقتصادی دارد کاغذ وارداتی تیشه‌ای بر ریشه تولید داخلی شهرداری وظیفه دارد نسبت به ساماندهی دستفروشان اقدام کند امنیت زیر چتر رأفت و قدرت مجلس عهده‌دار اصلاح امور برگ سبز مالکیت خودرو است هیچ توطئه‌ای را برنمی‌تابیم و دشمنان را از کرده خود پشیمان می‌کنیم. خطیب نماز جمعه قرچک : مسئولان با روحیه روزگاران دفاع مقدس در جهت رفع مشکلات کشور تلاش کنند ایجاد ۱۵۶ فرصت اشتغالزایی مستقیم در روستاهای قرچک در ۶ ماهه امسال

ازدواج مهم ترین اقدام در زندگی
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۹
شناسه : 110203

مراقب شیفتگی های کوتاه مدت و خطاهای هاله ای)effect halo )در ازدواج باشیم.

ارسال توسط :
پ
پ

به گزارش قرچک آنلاین ، خانواده اولین نهاد اجتماعی است که از نظر قدرت با هیچ کدام از نهاد های اجتماعی دیگر برابری
نمی کند. نهاد اجتماعی خانواده با ازدواج شکل می گیرد. و ازدواج از جمله مهم ترین اقدامات و
تصمیم هایی است که هر فردی در زندگی میگیرد. ازدواج را می توان پیوند دو شخصیت دانست با
احترام به حفط نسبی استقلال زن و مرد. روان شناسان معتقدند که ازدواج اقدام مهمی است که احتیاج
به جسم و روحی سالم، فداکاری، خالقیت، خودآگاهی، همدلی … دارد. در ازدواج ما می توانیم
بسیاری از نیازهای خودمان را که در وجودمان به ودیعه گذاشته شده است در یک چارچوب
مشخص ارضا کنیم. درازدواج شما با فردی در باالترین حد خود شریک می شوید و در همین راستا
به نیازهای جسمی، روحی، جنسی و عاطفی یکدیگر پاسخ می دهید. برخالف عقیده بسیاری از افراد
که معتقدند ازدواج نیازی به آموزش ندارد، چرا که پدران و مادران ما در گذشته در این باب آموزش
ندیده اند اما زندگی پایداری داشته اند. باید گفت ما معتقدیم ازدواج نیازمند آموزش است و اگر در
گذشته این نیاز بسیار کمرنگ تر از امروز احساس می شده به این دلیل است که پدران و مادران ما
از راه ارتباطهای چهره به چهره و همچنین مشاهده آداب و رسومی که تا حد زیادی سفت و سخت و
انعطاف ناپذیر بوده است آموزش های الزمه را از محیط خودشان دریافت می کردند. اما امروزه با
توجه به تغییر و تحوالت سریع، آداب و رسوم بسیار انعطاف پذیر و عدم شناخت صحیح افراد با
یکدیگر نقش آموزش بیش از بیش دیده می شود. پرفسوراولسون معتقد است که آموزش های قبل از
ازدواج تا ۵۸درصد می تواند طالق را کاهش دهد. و فعالیتی است در جهت کاهش طالق و هزینه ها
و آسیب های ناشی از آن. چنانچه در دوره قبل از ازدواج آموزش های الزم را در این امر مهم
دریافت کنیم و با شناخت صحیح از خودمان و طرف مقابلمان این مهم ترین تصمیم زندگی مان را
اتخاذ کنیم و بر اساس یک شیفتگی کوتاه مدت و یا خطاهای هاله ای پیش نرویم می توانیم از بروز
بسیاری از معضالت و آسیب ها پیشگیری کنیم. خطاهای هاله ای در واقع یک نوع خطای شناختی
است که در آن ما بر اساس یک یا دو ویژگی مثبتی که در فرد میبینیم در مورد کل آن فرد قضاوت
می کنیم. الزم به ذکر است که بدانیم آموزش پیش از ازدواج با مشاوره ازدواج دو امر متفاوتند. همه
ما در خصوص ازدواج نیازمند آموزش هستیم و هیچ کسی از این امر بی نیاز نیست. بنابراین
آموزش ازدواج می بایست یک امر فراگیر شود. اما مشاوره پیش از ازدواج زمانی نیاز و ضرورت
پیدا می کند که ما با یک تردید و دل نگرانی در انتخابمان روبرو می شویم. ویژگی ها و صفاتی را
در فرد مقابلمان می بینیم که برایمان نگران کننده و عجیب است. مانند خودخواه بودن، گوشه گیری
و.. چرا که مشاور می تواند با مصاحبه و انجام تست های روان شناختی اطالعات دقیق تری را در
اختیار شما بگذارد و یا در تشخیص اختالالت به شما کمک کند. در مبحث آموزش ازدواج نیازمند
این هستیم که راجع به موضوعات زیر اطالعات کافی را داشته باشیم.
۱ -آشنایی۲ -عشق و صمیمیت۳ -انتخاب همسر۴ -دوران نامزدی۸ -دوران عقد۶ -سال های
اول ازدواج۷ -مهارت های گفتگو۵ -مهارت حل اختالف۹ -موضوعات جنسی۱۱ -مدیریت
اقتصادی خانواده۱۱ -موضوعات قانونی و حقوقی
به طور کلی ۲ رویکرد در باب ازدواج وجود دارد. رویکرد فرایندی و رویکرد تک مرحله ای.
در رویکرد فرایندی معتقدند که ازدواج یک فرایند است که می توان پله پله آن را طی کرد و در هر مرحله که متوجه شدیم انتخاب درستی نداشته ایم برگردیم و تصمیم درستی بگیریم. و در دیدگاه تک
مرحله ای معتقدند که ازدواج یک تصمیم است . زمانی که این تصمیم گرفته شود امکان بسیار کمی
برای تغییر وجود دارد. متاسفانه در جامعه سنتی و هم در جامعه مدرن از این دو دیدگاه برداشت
های افراطی می شود و هر کدام از این جوامع یک رویکرد را پررنگ می کنند. مثلن در جوامع
سنتی اهمیت کمی به مرحله آشنایی می دهند و معتقدند شناخت بعد از دوره عقد ایجاد شود. و در
جامعه مدرن نیز به آشنایی بیش از بیش بها داده می شود و دوره آن را بیش از حد معمول طوالنی
می کنند. بنابراین نگاه سنتی ها و مدرن های ما تک مرحله ای است. در صورتی که هر کدام از
مراحل ازدواج مانند آشنایی، نامزدی، عقد از اهمیت ویژه ای برخوردارند و حذف یکی به نفع
دیگری منجر می شود که ما پارامترهای زیادی را نادیده بگیریم.
سهم فرد و خانواده در ازدواج کجاست؟
ازدواج موفق ۲ ویژگی دارد. رضایتمندی و پایداری. در یک رابطه عاطفی میزان رضایتمندی را
می توانیم با آیتم های عشق، صمیمیت ، درک و .. مشخص کنیم که این عامل بیشتر به خود فرد
بستگی دارد.و عامل پایداری را با آیتم هایی مانند فرهنگ، تعهد و تفاهم مشخص کرد. که با پارامتر
خانواده مرتبط است. بر اساس ویژگی رضایتمندی و پایداری ۴ سبک ازدواج وجود دارد. ۱ -ازدواج
های موفق که هم پایداری و هم رضایت در آن باالست. ۲ -ازدواج اجباری که در آن پایداری زیاد
اما میزان رضایت کم است. ۳ -در ازدواج های کوتاه مدت پایداری کم و رضایت زیاد و ۴ – در
ازدواج ناموفق میزان رضایت و پایداری هر دو پایین می باشد. بنابراین یک ازدواج موفق که هم
عامل پایداری و هم رضایت را داشته باشد، ازدواجی است که هم فرد و هم خانواده درگیر باشند.
چرا که ممکن است خانواده به پارامترهایی توجه کند که از منظر فرد مورد غفلت باشد و برعکس.
با این وجود، نقطه بهینه و اپتیموم در وسط این دو طیف می باشد.
به طور کلی افراد در گذر از دنیای تجرد به تاهل سه مرحله را طی می کنند. ۱ -آشنایی۲-
نامزدی۳ -عقد
آشنایی یک پروسه و یک فرایند است که در آن تبادل اطالعات و گاه عواطف بین دو نفر از جنس
مقابل که هر دوقصد ازدواج دارند روی می دهد. در این فرایند مسلمن افرادی که قصد اصلیشان
ازدواج است بیشتر تبادل اطالعات خواهند داشت تا عواطف. و سعی نمی کنند با بیان عواطف در
زمان نامناسب طرف مقابل را گیر بیاندازند. چرا که ابراز عالقه شدید و زودهنگام می تواند عالمتی
از ناپختگی و بی صداقتی فرد باشد.اما اگر هدف یک سرگرمی و ارتباط دوستانه باشد مباد له
عواطف پررنگ تر می شود.
اشتباهاتی که در فرایند آشنایی اتقاق می افتند…..
همان طور که گفته شد دوره آشنایی دوره گفتگو است. دوره ای است که می تواند به شناخت ما از
طرف مقابلمان بسیار کمک کننده باشد. اما بسیاری از افراد در این دوره خودشان را از شناخت
بسیاری از امور محروم می کنند و با اشتباهاتی که در این دوره مر تکب می شوند تصمیم های
نادرستی می گیرند و ناخواسته منجر به بروز بسیاری از مشکالت می شوند. مثلن در فرایند آشنایی
به اندازه کافی سوال نمی پرسیم و با این نگاه غلط فرصت کشف بسیاری از موارد مهم را ازخودمان می گیریم. و غافلیم از اینکه هر چقدر اطالعات ما در مورد طرف مقابل بیشتر باشد بهتر
می توانیم در مورد او تصمیم بگیریم. در صورتی که در این دوره ما می توانیم راجع به موضوعاتی
همچون سرگرمی و اوقات فراغت، باورها و ارزش های دینی، باورها و اصول اخالقی ، اهداف،
رشد و پیشرفت شخصی، خواسته ها و توقعات، دوستان، خویشاوندان، وظایف مرد و زن، مسایل
مالی، تربیت فرزند، و… گفتگو کنیم. اما اینکه چرا به اندازه کافی سوال نمی پرسیم می تواند چند
دلیل عمده داشته باشد. اول اینکه نمیدانیم در مورد چه موضوعاتی سوال کنیم و افرادی که در این
گروه قرار می گیرند متاسفانه تصویر روشنی از ازدواج و زندگی مشترک ندارند و این افراد نیاز
بسیار جدی به آموزش درباره ازدواج دارند. و دلیل دوم اینکه میترسیم از خودمان نیز همان سوال
ها را بپرسند و اگر فرد از گذشته خودش احساس رضایت نداشته باشد،ناخودآگاه سوال نمی کند که
چیزی هم از او پرسیده نشود.
گاهی مواقع از کنار تردید ها و دل نگرانی های خودمان به سادگی می گذریم و موضوعاتی که می
توانند مهم باشند بی اهمیت جلوه می دهیم. بسیاری از نشانه های هشداردهنده را که در طرف
مقابلمان می بینیم که به ما می گوید باید محتاط تر باشیم، اما متاسفانه به دالیلی از آن ها چشم پوشی
می کنیم. در صورتی که بعد ها همین موضوعات می توانند علت اصلی اختالفات در زندگی
زناشویی شوند. گاه قصد داریم فرد طرف مقابلمان را متناسب با ایده ال های خودمان تغییر دهیم اما
آنچه اهمیت وافر دارد این است که در انتخابمان دقت کنیم و فرد مقابلمان را با تمامی ویژگی هایی
که میشناسیم دوست بداریم و خیلی به فکر تغییر او متناسب با دیدگاه خودمان نباشیم. در واقع با کسی
ازدواج کنید که اگر هیچ تغییری نکرد باز هم بتوانید با او زندگی کنید. تعهد را بر تفاهم مقدم می
دانیم. قول ازدواج را می دهیم بدون اینکه هنوز بدانیم تفاهمی در این بین وجود دارد یا خیر. تفاهم را
بر عالقه مقدم میدانیم. ممکن است دو نفر در باب ازدواج تفاهم زیادی داشته باشند اما هیچ جذابیتی
برای یکدیگر نداشته باشند. بسیاری از افراد به آنها توصیه می کنند ازدواج کنید و بعد از ازدواج
این عالقه ایجاد می شود اما این گونه توصیه ها درست و علمی نیست. چرا که اگر محبت و عالقه به
طور خاص بین دو نفر وجود نداشته باشد بعد از ازدواج هم ایجاد نمی شود.
چه کسانی برای ازدواج مناسب نیستند؟؟؟
همه ما انسان ها ویژگی های منحصر به فردی داریم . همه ما نقاط قوت و البته نقاط ضعف و کاستی
های داریم. اما برخی از ویژگی ها هستند که در مقایسه با سایر ویژگی ها و خصلت ها مخرب ترند
و اگر فردی آن ویژگی ها ر ا داشته باشد زندگی مشترک در کنار او می تواند بسیار آزار دهنده و
گاه یک کابوس باشد. مثلن افردی که به مواد مخدر ، الکل و .. اعتیاد دارند. افرادی که دچار اعتیاد
هستند در واقع می خواهند با مصرف مواد از دنیای واقعی دور شوند. فرد دارای اعتیاد نیازمند
درمان جدی است و تا زمانی که درمان او کامل نشود مورد مناسبی برای ازدواج نیست. چنانچه این
فرد موفق به ترک ماده مخدر شده است تا یک سال از ازدواج با او خودداری کنید . چرا که یک سال
اول بعد از قطع مصرف مواد دوره ی پر خطری برای عود می باشد. نا گفته نماند که خودداری از
ازدواج با چنین فردی تنها به دلیل خود اعتیاد نیست بلکه گاه به دلیل اثرات روان شناختی است که
مصرف مواد در فرد ایجاد می کند. حدود ۷۶ درصد مردان و ۶۸ درصد زنان که به مصرف مواد
اعتیاد دارند یک نوع بیماری روانی نیز دارند. افردی که به شدت و با سرعت عصبانی می شوند
،همچنین افرادی که مسئولیت هیچ چیزی را بر عهده نمیگیرند و یا افرادی که به شدت کنترل گر میباشند و همچنین افراد دارای اختالل جنسی موارد مناسبی برای ازدواج نیستند. و بعد از کامل کردن
دوره درمانی می توانند اقدام به ازدواج کنند. بنابراین ازدواج امری نیست که ما بخواهیم و یا بتوانیم
بسیار ساده از کنار آن بگذریم و بر عکس می بایست با شناخت صحیح و اصولی از خودمان و
طرف مقابلمان بهترین تصمیم را گرفته وهم در انتخاب و هم در نگه داری آن مهارت های الزم را
کسب کنیم.
آسیه ملک دار- روان شناس بالینی، مسئول اورژانس اجتماعی پیشوا

اخبار مرتبط

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت قرچک آنلاین منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.