ادعای مالکیت نسبت به ملک فاقد سابقه ثبتی

سوال : شخصی با ادعای مالکیت نسبت به یک قطعه زمین دادخواست خلع ید علیه متصرف تقدیم نموده است در حالی که ملک مورد ادعا سابقه ثبتی ندارد.بدین ترتیب نحوه رسیدگی به دعوا چگونه است و دادگاه چه تصمیمی می تواند باید اتخاذ کند؟ پاسخ: طبق رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ خلع ید […]

سوال :

شخصی با ادعای مالکیت نسبت به یک قطعه زمین دادخواست خلع ید علیه متصرف تقدیم نموده است در حالی که ملک مورد ادعا سابقه ثبتی ندارد.بدین ترتیب نحوه رسیدگی به دعوا چگونه است و دادگاه چه تصمیمی می تواند باید اتخاذ کند؟

پاسخ:
طبق رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست آنچه از رأی وحدت رویه مذکور استفاده می شود این است که تنها احراز مالکیت کافی نیست بلکه خواهان قبل یا همزمان با طرح دعوای خلع ید باید دادخواست اثبات مالکیت هم مطرح نماید و اگر دعوای اثبات مالکیت مطرح کرده باشد طرح دعوای خلع ید منطبق بر قانون نیست و باید قرار عدم استماع دعوا صادر گردد و در واقع حکم دادگاه مبنی بر اثبات مالکیت جایگزین مالکیت رسمی خواهان می گردد و شرط صدور رای برای خلع ید تحقق پیدا می کند.

درتوضیح باید گفته شودکه:
مالکیت افراد نسبت به اراضی مورد ادعا محدود به ثبت آن در دفتر املاک نیست زیرا بر حسب ماده ٣۵قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر آنکه خلاف آن به اثبات برسد بنابراین اگر ملک متصرفی کسی مورد تجاوز واقع شود ولو این که اقدام به ثبت آن نکرده باشد می تواند دادخواستی علیه غاصب به خواسته خلع_ید به دادگاه تقدیم کند .وچنانچه دربالابیان گردیدبه هرتقدیرخواهان می بایست باادله کافی ید متصرفانه خودرابه اثبات برساندودرصورت کفایت آن مبنی برثبوت مالکیت وی نزد قاضی؛ مانعی برای صدورحکم مبنی برخلع یدغاصب نیست.

مرتضی تقوی وکیل پایه یک دادگستری

جهت ارتباط مستقیم با شماره زیر تماس بگیرید:

۰۹۱۲۱۳۵۲۹۰۳

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *