آشنایی با معانی برخی اصطلاحات حقوقی/۲

۱⃣ وصیت تملیکی:براساس ماده ۸۲۷قانون مدنی عبارت است از وصیتی که درآن کسی عین یا منفعتی راازمال خودبرای زمان بعدازمرگش به دیگری به صورت مجانی تملیک کند. ۲⃣ وصیت عهدی:براساس ماده ۸۲۶قانون مدنی عبارت است ازوصیتی که درآن شخصی یک یاچندنفررابرای انجام امریااموری یاتصرفات دیگری مآمور می نماید. ۳⃣ وصیت نامه:براساس قواعدامورحسبی عبارت ازنوشته وورقه […]

۱⃣ وصیت تملیکی:براساس ماده ۸۲۷قانون مدنی عبارت است از
وصیتی که درآن کسی عین یا منفعتی راازمال خودبرای زمان بعدازمرگش به دیگری به صورت مجانی تملیک کند.
۲⃣ وصیت عهدی:براساس ماده ۸۲۶قانون مدنی عبارت است ازوصیتی
که درآن شخصی یک یاچندنفررابرای انجام امریااموری یاتصرفات دیگری مآمور می نماید.
۳⃣ وصیت نامه:براساس قواعدامورحسبی عبارت ازنوشته وورقه ای است اعم از رسمی یاعادی که شخص حقیقی قبل ازفوت خوددرآن ترتیب تصرفات قانونی دردارائی خویش ونگهداری مولی علیه خودراثبت کند.
۴⃣ وصیت نامه خودنوشت:
بنابرماده ۲۷۸قانون امورحسبی وصیت نامه ای که تمام آن به خط وصیت کننده(موصی)نوشته شده ودارای مشخصاتی همچون تاریخ روز ماه سال به خط اوبوده وبه امضای وی رسیده باشد.
۵⃣ وصیت نامه رسمی:
حسب ماده ۲۲۷قانون امورحسبی عبارت است ازسندی رسمی دروصیت که اعتبارآن ماننددیگراسنادتنظیم شده در دفاتراسنادرسمی است.
۶⃣ سندرسمی:
عبارت است ازسندی که دراداره ثبت اسنادواملاک ویادفاتراسنادرسمی یادر
نزدسایرمآمورین رسمی درحدود
صلاحیت آنهاوبرطبق مقررات تنظیم شده باشد.

۷⃣ وصیت نامه سری:
عبارت است ازوصیت نامه ای به خط وصیت کننده(موصی)یابه خط دیگری که
به امضای اورسیده باشدوبه ترتیبی که برای امانت اسناددرقانون ثبت مقرر
گردیده دراداره ثبت محل واقامتگاه وصیت کننده یامحل دیگری که درآئین نامه وزارت دادگستری معین می گردد
امانت گذارده شده باشد.
۸⃣ جرم:
عبارت ازعملی است که قانونگذارازطریق تعیین کیفرومجازات آن رامنع کرده باشد .
۹⃣ اموال تملیکی:
یعنی اموال ودارائیهایی که درنتیجه ضبط،مصادره،استرداد،تملیک،جریمه ویادرنتیجه اصل ۴۹قانون اساسی به مالکیت دولت درمی آید .
🔟 اموال مجهول المالک:
یعنی دارائیهایی که مالک معین ندارندویا
اموالی که سابقه تملک داشته اندامادر
زمان معینی مالک آنهاشناخته نمی شودو
به عبارت دیگرهویت مالک بردیگران مجهول است.

مرتضی تقوی وکیل پایه یک دادگستری ومشاورحقوقی

جهت ارتباط مستقیم با شماره زیر تماس بگیرید:

۰۹۱۲۱۳۵۲۹۰۳

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *