1829971 گفتگو/ عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس:

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: محرمانه بودن برجام منجر به این شده که منافع مردم تامین نشود، لذا آمریکایی ها از از فرصت بوجود آمده سوء استفاده می کنند.