مصاحبه مردمی قرچک در روز جهانی قدس؛

شهردار قرچک: روز قدس روز لبیک به مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین است و حضور ما در راهپیمایی روز جهانی قدس مشت محکمی بر دهان استکبارجهانی و رژیم غاصب صهیونیستی است.

نماینده مردم قرچک، ورامین و پیشوا:

نماینده مردم قرچک، ورامین و پیشوا گفت: روز قدس روز انجام وظیفه مسلمین برای دفاع از اسلام است و مسلمانان در کل جهان روز قدس را گرامی می دارند و برای مقابله با صهیونیسم بین الملل با مشت های گره کرده به میدان می آیند.

حضور شهردار، رئیس و اعضای شورای شهر گل و گیاه در راهپیمایی روز جهانی قدس در کنار همشهریان پاکدشتی برگ زرین دیگری از تاریخ شهرستان پاکدشت بود که اتحاد و همبستگی مردم و مسئولان را به رخ دنیا کشید.