IMAGE636039189591718750 فرمانده انتظامي شرق استان تهران:

فرمانده انتظامی شرق استان تهران گفت: شهدا با ایثار و فداکاری های مثال زدنی شجاعانه در راه اعتلای امنیت، آرامش کشور و مردم تا پای جان خود ایستادند و در این راه با نثار خون خود پرچم امنیت و آرامش را در کشور پر افتخار ایران اسلامی به اهتزاز درآوردند.

1669893 نماینده مردم شهرستان های قرچک، ورامین و پیشوا:

نماینده مردم شهرستان های قرچک، ورامین و پیشوا گفت: برای ریشه شکنی فساد باید بازرسی افزایش یابد و با نتخلفات برخورد گردد، مردم خواستار بازگرداندن پول ها به حساب بیت المال هستند.

photo_2016-07-24_12-57-04

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی قرچک گفت : به دلیل مطالبات مکرر و جدی شهروندان خط جدید تاکسی از ابتدای خیابان شهید بهشتی به شهرک مافین آباد راه اندازی شد.